Ansøgninger i henhold til § 33 i lov om finansiel virksomhed fra virksomheder fra Storbritannien - opdatering

20-08-2020

Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020. EU og Storbritannien indgik i den forbindelse en overgangsaftale, der blandt andet sikrer, at kreditinstitutter og investeringsselskaber fra Storbritannien frem til 31. december 2020 på baggrund af EU-regler forsat kan levere investeringsservice og -aktiviteter til kunder i Danmark. Når overgangsperioden udløber, har kreditinstitutter og investeringsselskaber fra Storbritannien ikke længere adgang til at levere investeringsservice og –aktiviteter i Danmark, medmindre de har en særskilt tilladelse fra Finanstilsynet.        

    

Kreditinstitutter og investeringsselskaber fra Storbritannien kan derfor igen søge Finanstilsynet om tilladelse i henhold til § 33 i lov om finansiel virksomhed, såfremt de efter udløbet af overgangsperioden forsat vil levere grænseoverskridende investeringsservice og -aktiviteter i Danmark til danske godkendte modparter og per se professionelle kunder.

 

Tilladelser meddelt i henhold til § 33 i lov om finansiel virksomhed til kreditinstitutter og investeringsselskaber fra Storbritannien op til overgangsperiodens udløb vil være betingede og midlertidige.

   

Tilladelserne vil sikre, at virksomhederne i en begrænset periode kan fortsætte med at yde investeringsservice og -aktiviteter til godkendte modparter og per se professionelle kunder i Danmark, så længe betingelserne for tilladelserne er opfyldt.

 

Virksomheder fra Storbritannien, som vil ansøge om denne tilladelse, skal ansøge ved brug af et særligt skema, som vil være at finde på Finanstilsynets hjemmeside fra den 14. september 2020. Skemaet vil være ledsaget af en vejledning. 

 

Virksomheder bør som udgangspunkt ansøge om tilladelse inden den 15. oktober 2020.

 

Finanstilsynet henviser i øvrigt til bekendtgørelse om tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, og som ønsker at udføre investeringsservice og investeringsaktiviteter i Danmark” (nr. 918 af 26 juni 2017).

 

Senest opdateret 20-08-2020