Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo marts 2020

06-04-2020

De korte nettopositioner er faldet for de fleste danske aktier i marts. Samtidig har short sellerne været mere aktive end normalt, og der har været tale om både forøgelser og reduktioner i deres korte nettopositioner. Det viser Finanstilsynets statistik for betydelige korte nettopositioner i danske aktier.

Short sellerne havde betydelige korte nettopositioner (dvs. over 0,1 pct. af den udstedte aktiekapital) i 46 danske aktier ved udgangen af marts. I fem aktier svarede de korte nettopositioner til mere end 5 pct. af den udstedte aktiekapital.

Pandora var ultimo marts den mest shortede danske aktie med korte nettopositioner svarende til 9,1 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, se tabellen nedenfor. ISS var med 8,6 pct. den næstmest shortede aktie.

Dagens offentliggørelse af Finanstilsynets statistik for betydelige korte nettopositioner i danske aktier indeholder flere korte nettopositioner end i de hidtidige opgørelser. Det skyldes, at det på europæisk plan den 16. marts 2020 blev besluttet midlertidigt at sænke indberetningsgrænsen for korte nettopositioner fra 0,2 pct. af et selskabs aktiekapital til 0,1 pct. Ændringen gælder dog kun for korte nettopositioner, der når eller overstiger indberetningsgrænsen på 0,1 pct. fra den 16. marts og derefter.

For at sammenligne udviklingen i de korte nettopositioner over tid er det nødvendigt at se på de korte nettopositioner over 0,2 pct. af et selskabs udstedte aktiekapital. Her gælder det, at der i løbet af marts er sket et fald for de fleste danske aktier, se også tabellen nedenfor.

I marts modtog Finanstilsynet, uafhængigt af indførelsen af den nye indberetningsgrænse, generelt flere daglige indberetninger end normalt. Der var her både tale om forøgelser og reduktioner. Den højere aktivitet for short sellerne skal ses i sammenhæng med det høje aktivitetsniveau i markedet generelt.

 

Baggrund

Finanstilsynet offentliggør månedligt en oversigt over de daglige korte nettopositioner i danske aktier. Medio marts skete der dog også offentliggørelse pga. den høje volatilitet i markedet. Det sker i en pressemeddelelse og to tabeller. Den ene tabel opgør de samlede korte nettopositioner i danske aktier, mens den anden tabel angiver de positionsindehavere, som har en kort position over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital i et selskab. Se tabellerne her.

Tabellerne er baseret på de indberetninger, som Finanstilsynet skal modtage efter reglerne i short selling-forordningen. Tidligere var det kun korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital, der skulle indberettes til Finanstilsynet, men gældende fra den 16. marts 2020 blev det besluttet på europæisk plan midlertidigt at sænke indberetningsgrænsen til 0,1 pct. De nye indberetninger indgår i denne opgørelse.

Korte nettopositioner under indberetningsgrænserne indgår ikke i opgørelserne. De korte nettopositioner kan derfor godt være højere end angivet i tabellerne.  Bemærk, at der kan være indberettet fejlbehæftede korte nettopositioner, og at statistikken derfor kan blive revideret løbende.

 

Senest opdateret 06-04-2020