Der kan være praktiske problemer med at opfylde dokumentationskrav, når man skal anmelde eller have behandlet et krav, fordi man ikke kan få skader besigtiget eller ikke selv kan deltage i undersøgelser.

01-04-2020

COVID-19 og nedlukningen af Danmark skaber praktiske udfordringer også i forhold til, hvordan man som forbruger kan og skal agere overfor sit forsikringsselskab.

Finanstilsynet opfordrer derfor forsikringsselskaberne til at udvise særlig forståelse og fleksibilitet, hvor det er muligt, og være opmærksomme på kundernes behov.

Selskaberne bør særligt:

  • Udvise forståelse for at kunderne kan have praktiske problemer med at opfylde deres forpligtelser, eksempelvis i forbindelse med anmeldelse af skader
  • Informere kunderne klart og letforståeligt om deres rettigheder, f. eks. om hvad deres forsikring dækker og ikke dækker, og om hvordan COVID-19 kan påvirke deres forsikringsdækning.
  • Undgå tvetydige eller uklare vilkår
  • Være opmærksom på risikoen for, at kunder kan handle imod deres egne interesser, når der er finansiel uro, og rådgive dem om konsekvenserne af eventuelle valg
  • Informere grundigt om evt. midlertidige foranstaltninger, som forsikringsselskaberne eller deres formidlere træffer.

Finanstilsynets opfordring flugter med udmeldinger fra den europæiske forsikringstilsynsmyndighed EIOPA, der i dag har udsendt en opfordring til forsikringsbranchen om at afbøde virkningerne af COVID-19 på forbrugerne.

Senest opdateret 01-04-2020