Kreditinstitutters basisindtjening dykker

18-11-2019

De danske penge- og realkreditinstitutter tjente i alt 20 mia. kr. i årets første seks måneder. Det er 3 mia. kr. mindre end i samme periode sidste år, viser Finanstilsynets analyse af halvårsregnskaberne.

Tilbagegangen i det økonomiske resultat skyldes især faldende renteindtægter i pengeinstitutterne, der var mærket af et stigende indlån, som de ikke kan tjene på med de aktuelt meget lave renter. Kreditinstitutterne er imidlertid fortsat begunstiget af lave nedskrivninger, og der var i perioden også relativt store positive kursreguleringer.

Lav basisindtjening

Basisindtjeningen i pct. af udlån og garantier i pengeinstitutterne er nu så lav, at den ligger under realkreditinstitutternes. Dette er i historisk perspektiv højst usædvanligt, da pengeinstitutter tidligere har haft en langt højere basisindtjening, end det ses i realkredit.

Forskydningen af lån fra pengeinstitutter til realkredit fortsætter også. Realkreditinstitutterne står nu for 65 pct. af det samlede udlån, mens det i 2010 kun var 51 pct. 

Økonomisk polstring uændret

Kreditinstitutternes samlede regulatoriske kapital udgjorde ultimo 1. halvår 21,4 pct. af risikoeksponeringerne mod 21,6 pct. på samme tidspunkt sidste år. Overdækningen til det samlede kapitalkrav faldt fra 6,9 pct. til 5,3 pct., svarende til 101 mia. kr. Det skyldtes primært indfasning af kapitalbuffere.

Om markedsudviklingsartiklerne

Der er offentliggjort markedsudviklingsartikler for kreditinstitutterne som helhed (på koncernniveau) og for henholdsvis penge- og realkreditinstitutterne.

 

Senest opdateret 18-11-2019