Finanstilsynet offentliggør ny vejledning om hvidvaskloven

12-10-2018

Finanstilsynet har i dag offentliggjort en ny vejledning om hvidvaskloven. Vejledningen er udarbejdet i tæt samarbejde med en række brancheorganisationer og giver virksomhederne anvisninger til, hvordan de overholder loven.

 

”Hvidvaskloven giver mulighed for, at virksomhederne har en risikobaseret tilgang på hvidvaskområdet. De skal dermed fokusere deres ressourcer på de områder, hvor der er højere risici for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering. Den nye vejledning understøtter anvendelsen af princippet i praksis,” siger Stig Nielsen, der er chef for Finanstilsynets Hvidvaskkontor.

”Vejledningen peger på de pligter såvel som muligheder, som virksomhederne har for at indrette deres procedurer på en risikobaseret måde. Det gælder ikke mindst i forhold til kundekendskabsprocedurer, hvor der er mulighed for at risikovurdere kunderne og inddele dem i forskellige risikokategorier og foretage kundekendskabet i overensstemmelse hermed,” siger Stig Nielsen.

Vejledningen omfatter også virksomhedernes egen risikovurdering og risikostyring og vigtigheden i, at udarbejdelsen af disse tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds forretningsmodel og forhold.

Permanent arbejdsgruppe

I forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen nedsatte Finanstilsynet en arbejdsgruppe med deltagere fra den finansielle branche. Formålet var, at vejledningen får størst mulig anvendelighed for de virksomheder, den henvender sig til.

Finanstilsynet vil med jævne mellemrum opdatere vejledningen, første gang i løbet af 2019. På den baggrund bliver arbejdsgruppen med branchen gjort permanent. Finanstilsynet vil således også fremover inddrage de private aktører i arbejdet med at kvalitetssikre vejledningens anvendelighed i forhold til brugerne.

Om vejledningen

Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) indeholder ikke ny regulering, men giver de omfattede virksomheder vejledning til overholdelse af kravene i den gældende hvidvasklov, der trådte i kraft den 26. juni 2017 og er baseret på EU’s fjerde Hvidvaskdirektiv.

Hvidvaskloven omfatter pt. ca. 18.000 virksomheder inden for en række forskellige kategorier, herunder pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder, samt advokater, ejendomsmæglere og revisorer.

Se reglerne for hvidvask

 

Senest opdateret 12-10-2018