Investering og værdipapirhandel

En alternativ investeringsfond (AIF) er en enhed, der investerer midler fra en række investorer med formålet at opnå et afkast. En AIF kan investere i alle typer aktiver fra aktier, selskaber, ejendomme, vindmøller og krypto. 

Læs mere om AIF'er og forvaltere på Finanstilsynets Q&A.

Som udgangspunkt ikke. Andele i en AIF udbydes som udgangspunkt offentligheden, og anparter må ikke udbydes til offentligheden, jf. selskabsloven § 1 stk. 3. Ved fortolkning af hvad offentligheden dækkerover henviser vi til Erhvervsstyrelsen.

Senest opdateret 05-04-2022