Det kan du arbejde med hos os

Vi tilstræber altid at være et skridt foran udviklingen i vores tilsyn. På den måde kan vi nemlig bedst få øje på eventuelle udfordringer, inden de når at udvikle sig til kriser. Du kan være med til at inspicere virksomheder, udarbejde analyser, formulere love og holde øje med branchens forretningsmodeller.

Som vores nye kollega får du en unik mulighed for at opbygge dyb og specialiseret viden på det finansielle område.

Du kan arbejde med bank- eller forsikringstilsyn, IT-sikkerhed, forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, finansiel teknologi, bæredygtighed, forbrugerbeskyttelse – og en hel masse andet.

Dit arbejde kan dække nationale såvel som internationale forhold. Du får også indblik i det politiske system og den løbende dagsorden på Slotsholmen.

Har du ambitioner om at gøre en reel samfundsmæssig forskel? Har du en veludviklet kritisk sans, og tør du stille de svære spørgsmål? Er du nysgerrig efter at vide mere om, hvad du kan lave hos os?

Det kan du arbejde med hos os

Vi fører tilsyn med finansielle virksomheder

Har du lyst til arbejde for at sikre, at banker, pensionskasser og forsikringsselskaber forvalter danskernes penge ansvarligt?

Vi holder øje med, om virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til de økonomiske risici, de påtager sig. 
Og vi holder øje med, at de behandler deres kunder ordentligt og efterlever de krav, loven stiller til f.eks. forbrugerbeskyttelse og information.

Vi fører også tilsyn med markederne for f.eks. værdipapirer, så vi kan skride ind overfor insiderhandel og kursmanipulation. Sidst, men ikke mindst holder vi øje med, at de, som træder ved siden af, retter ind.

Det kan du arbejde med hos os

Vi former landets love

Har du lyst til at prøve kræfter med en kompleks lovgivning?

Vores jurister udarbejder sammen med Erhvervsministeriet de love, som danner grundlag for tilsynet med den finansielle sektor.

Vi deltager i internationale forhandlinger, udarbejder de danske udgaver af internationale love og hjælper virksomhederne med at forstå reglerne.

Det kan du arbejde med hos os

Vi formidler vores viden

Har du lyst til at formidle vores arbejde og resultater til omverdenen?

Vi prioriterer at informere og kommunikere, fordi vi ved, at gennemsigtighed er en forudsætning for en velfungerende finansiel sektor. 

Vi offentliggør tilsynsrapporter, statistik og nøgletal fra de virksomheder og selskaber, der har med vores penge at gøre. 

Vi kommunikerer også direkte til borgere og forbrugere på f.eks. Instagram og Facebook.

Senest opdateret 22-01-2024