Underretning om aftaler om delegation

Investeringsforeninger og investeringsforvaltningsselskaber skal senest 8 hverdage efter indgåelsen af en aftale om delegation underrette Finanstilsynet om aftalens indhold og betingelserne jf. § 66 i LIF.

Gå til virk.dk.

Senest opdateret 20-11-2023