Udsteders oplysnings- og indberetningsforpligtelser

Finanstilsynet har udarbejdet et skema over udsteders oplysnings- og indberetningsforpligtelser i henhold til de kapitalmarkedsretlige regler.

Skemaet giver overblik over, hvilke oplysninger en udsteder skal offentliggøre til markedet, og om disse oplysninger også skal indberettes til Finanstilsynet. Oplysninger, der skal indberettes til Finanstilsynet, skal indberettes i systemet OAM.

I skemaet skelner Finanstilsynet mellem udstedere på Nasdaq Copenhagen og på First North Denmark. Det skyldes, at der på nogle områder er væsentlig forskel på, om en udsteder er optaget til handel på et reguleret marked eller på en MHF.

Bemærk, at skemaet tager stilling til udsteders oplysnings- og indberetningsforpligtelser i henhold til de kapitalmarkedsretlige regler. Udsteder kan derfor have pligt til at offentliggøre oplysninger i henhold til anden lovgivning eller i henhold til Nasdaqs interne regelsæt for udstedere. 

 

Udstedere på Nasdaq Copenhagen (reguleret marked)

 

 

Udstedere på First North Denmark

(MHF)

 

Offentliggørelse

Indberetning

Offentliggørelse

Indberetning

Periodiske oplysningsforpligtelser

Årsrapport1

(OAM-kategori: Årsrapport)

Ja

Ja

Nej

Nej

Halvårsrapport2

(OAM-kategori: Halvårsrapport)

Ja

Ja

Nej

Nej

Beretning om betaling til myndigheder3

(OAM-kategori: Betalinger til myndigheder)

Ja

Ja

Nej

Nej

Løbende oplysningsforpligtelser

Hjemland4

(OAM-kategori: Hjemland)

Ja

Ja

Nej

Nej

Storaktionærmeddelelser5

(OAM-kategori: Oplysninger om aktionærer)

Ja

Ja

Nej

Nej

Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier6

(OAM-kategori: Egne aktier)

Ja

Ja

Nej

Nej

Samlede antal stemmerettigheder og samlede kapital i selskabet7

(OAM-kategori: Antal stemmerettigheder, der snart bliver ændret til ”Antal stemmerrettigheder og kapital”)

Ja

Ja

Nej

Nej

Ændring af aktieklassers eller afledte instrumenters rettigheder8

(OAM-kategori: Rettigheder knyttet til værdipapirer, der snart bliver ændret til ”Ændringer af rettigheder knyttet til værdipapir”)

Ja

Ja

Nej

Nej

Intern viden9

(OAM-kategori: Intern viden)

Ja

Ja

Ja

Nej

Ledende medarbejderes transaktioner10

(OAM-kategori: Ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner)

Ja

(Ja)11

Ja

(Ja)11

Øvrige oplysningsforpligtelser

Shortselling12

(OAM-kategori: Shortselling)

(Ja)13

Ja

(Ja)13

Ja

Overtagelsestilbud14

(OAM-kategori: Overtagelsestilbud)

Ja

(Ja)15

Nej

Nej

Prospekter16

(OAM-kategori: Prospekter)

Ja

(Ja)17

 

 

FODNOTER

§ 26 i lov om kapitalmarkeder

§ 27 i lov om kapitalmarkeder

§ 29 i lov om kapitalmarkeder

§ 23 i lov om kapitalmarkeder

§ 30 i lov om kapitalmarkeder

§ 31 i lov om kapitalmarkeder

§ 32 i lov om kapitalmarkeder

§ 33 i lov om kapitalmarkeder

Artikel 17 i markedsmisbrugsforordningen

10 Artikel 19 i markedsmisbrugsforordningen

11 I praksis er det udsteder, der indberetter den ledende medarbejders transaktioner til OAM, men pligten til at indberette påhviler den ledende medarbejder.

12 Kapitel II i shortsellingforordningen

13 Offentliggørelsen af positionerne sker ved, at positionsejeren indberetter oplysningerne til OAM. Der skal dermed ikke ske selvstændig offentliggørelse til markedet.

14 § 20 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

15 I praksis er det tilbudsgiver eller målselskabet, der indberetter tilbudsdokumentet til OAM, men hvis tilbudsdokumentet ikke er blevet indberettet, sørger Finanstilsynet for dette.

16 Artikel 21 i prospektforordningen

17 Finanstilsynet foretager indberetningen af prospektet til OAM.

Senest opdateret 16-07-2022