Regnskabsmæssig analyse til afdækning af eventuelle generationsomfordelinger

Finanstilsynet anmoder hermed alle livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser én gang årligt efter udarbejdelsen af årsregnskabet om at gennemføre analyse med fokus på generationsgrupper. Analysen skal gennemføres på basis af årsregnskabet 2018 og være Finanstilsynet i hænde senest den 28. juni 2019.

I henhold til bekendtgørelse om kontributionsprincippet af 11. december 2017 fremgår blandt andet følgende:

”Der må ikke ske en omfordeling af betydelig økonomisk størrelse mellem forsikringerne i en gruppe, herunder mellem generationer, ud over hvad, der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringerne.”

På den baggrund anmoder Finanstilsynet hermed alle livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (selskaber) om at gennemføre nedenstående analyse med fokus på generationsgrupper én gang årligt efter udarbejdelsen af årsregnskabet. Indeværende års analyse skal gennemføres på basis af årsregnskabet 2018, og indberetning samt selvstændig redegørelse skal være Finanstilsynet i hænde senest den 28. juni 2019.

Regnskabsmæssig analyse til afdækning af eventuelle generationsomfordelinger – brev til livforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (pdf)

Beskrivelse af analysen (pdf)

Regneark til indberetning (xls)  

Senest opdateret 10-04-2019

Kontakt

Per Plougmand Bærtelsen
Underdirektør