Indsendelse af bestyrelsesgodkendt årsrapport og revisionsprotokollat – Sparevirksomheder

Efter endelig godkendelse af årsrapporten og senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning skal årsrapporten og revisionsprotokoller eller anden tilsvarende rapportering uden ugrundet ophold indsendes til Finanstilsynet.

Finanstilsynet har udarbejdet følgende skema. Udfyld først felterne og kryds af, hvorefter dokumentet signeres med digital signatur og gemmes. Herefter indsendes skemaet samt bilag til Finanstilsynet via e-mail til Finanstilsynet@ftnet.dk

Download skema til indsendelse af årsrapporten, revisionsprotokollater eller anden tilsvarende rapportering

Senest opdateret 14-10-2022

Indsendes af:

Sparevirksomheder