Indsendelse af bestyrelsesgodkendt årsrapport og revisionsprotokollat

Indsendes af forsikringsholdingvirksomheder og forsikringsselskaber

Efter bestyrelsens godkendelse af årsrapporten skal årsrapporten og revisionsprotokoller eller anden tilsvarende rapportering uden ugrundet ophold indsendes til Finanstilsynet. Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, skal på samme tidspunkt uploade årsrapporten i Finanstilsynets OAM og behøver derfor ikke også at indsende årsrapporten.

Finanstilsynet har udarbejdet følgende skema. Udfyld først felterne og kryds af, hvorefter dokumentet signeres med digital signatur og gemmes. Herefter indsendes skemaet samt bilag til Finanstilsynet via e-mail til Finanstilsynet@ftnet.dk

Download skema til indsendelse af årsrapporten, revisionsprotokollater eller anden tilsvarende rapportering

Senest opdateret 14-10-2022