Whistleblower

Finanstilsynets whistleblower-side

Ved hjælp af nedenstående formular kan du sende os en anonym henvendelse. Det er altid en fordel, hvis du sender en uddybende beskrivelse. Vedhæft gerne dokumenter. 

Generel whistleblower-henvendelse
Anvendes ved alle henvendelser, som vedrører finansielle virksomheder, bortset fra henvendelser om markedsmisbrug. Dette kan blandt andet være henvendelser om mistanke om snyd i forhold til kunderne,  om brud på den finansielle lovgivning eller om virksomheder, der driver virksomhed uden tilladelse.

Vær opmærksom på at du kan ikke bruge ordningen til at whistleblowe om andre typer virksomheder eller borgere, som, du mener, overtræder anden lovgivning som for eksempel skatte- og momslovgivningen, eller som sælger ulovlige produkter

Henvendelse vedr. markedsmisbrug
Anvendes ved mistanke om overtrædelse af reglerne i Markedsmisbrugsforordningen. Det kan indebære mistanke om eventuel uretmæssig videregivelse af intern viden, insiderhandel eller markedsmanipulation (ofte omtalt som kursmanipulation) i finansielle instrumenter, dvs. aktier, obligationer, investeringsbeviser, derivater mv.

Træk og slip filer her
0 KB
Der kan maximalt uploades 50 MB
****FILTYPEN ER IKKE TILLADT****