Whistleblower

Her kan du indberette mulige fejl og mistænkelige forhold i finansielle virksomheder. Du kan også indberette mulige fejl og mistænkelige forhold, som du har oplevet i Finanstilsynet.

Generelt om Finanstilsynets eksterne whistleblowerordning

Finanstilsynets whistleblowerordninger omfatter en intern og en ekstern ordning.

Den eksterne whistleblowerordning giver personer med særlig tilknytning til en finansiel virksomhed mulighed for gennem en særlig og anonym kanal at indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af den finansiel virksomhed, herunder pengeinstitutter, betalingsinstitutter, forsikringsselskaber, pensionsselskaber, finansielle formidlere, investeringsfonde, alternative investeringsfonde mv.

Herudover kan alle andre personer også indberette evt. overtrædelser af den finansielle lovgivning.

Finanstilsynets eksterne whistleblowerordning giver også mulighed for at indberette om potentielt markedsmisbrug. Markedsmisbrug dækker over insiderhandel, uretmæssig videregivelse af intern viden og markedsmanipulation i henhold til Markedsmisbrugsforordningen.

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge ordningen til at whistleblowe om ikke finansielle virksomheder eller borgere, som, du mener, overtræder anden lovgivning som for eksempel skatte- og momslovgivningen, eller som sælger ulovlige produkter. Din indberetning vil muligvis være omfattet af den eksterne whistleblowerordning hos Datatilsynet.

Generelt om Finanstilsynets interne whistleblowerordning

Den interne whistleblowerordning kan anvendes af personer, der arbejder for Finanstilsynet, som blandt andet omfatter overenskomstansatte, deltids- og fuldtidsansatte og tjenestemænd, frivillige samt lønnede og ulønnede praktikanter. 

Du kan anvende ordningen hvis du får kendskab til eller mistanke om, at der her i Finanstilsynet sker overtrædelser i form af alvorlige forseelser eller du har en mistanke herom. Det kan f.eks. være oplysninger vedrørende lovovertrædelser, manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for enkeltpersoners sikkerhed og lignende. 

Du kan læse meget mere om den interne whistleblowerordning nedenfor.