Påbud til Spenn Technology A/S om at offentliggøre intern viden hurtigst muligt

Finanstilsynet har den 5. februar 2024 påbudt Spenn Technology A/S at offentliggøre intern viden om, at Spenn Technology A/S har fået afslag på sin ansøgning godkendelse af erhvervelse en kvalificeret ejerandel i Norwegian Block Exchange AS og derfor ikke har gennemført et køb af 16 pct. af kapitalandelene i dette selskab.

Spenn Technology A/S (Spenn) offentliggjorde den 22. maj 2023 intern viden om, at selskabet havde indgået aftale om køb af 16 pct. af aktierne i selskabet Norwegian Block Exchange AS (NBX). Spenn oplyste, at købet forventedes gennemført senest den 15. juni 2023. Kursen på Spenns aktie steg 10 pct. målt på forskellen mellem lukkekursen den 22. maj 2023 og lukkekursen den foregående handelsdag.

Spenn modtog den 1. august 2023 afslag fra det norske finanstilsyn på sin ansøgning om godkendelse af en kvalificeret ejerandel i NBX. Spenn har derfor i modsætning til den udmeldte forventning ikke gennemført købet. Finanstilsynet vurderer, at denne oplysning udgør intern viden.

Finanstilsynet vurderer, at den interne viden opstod senest, da Spenn modtog afslaget fra det norske finanstilsyn, og at det siden dette tidspunkt har været muligt for Spenn at offentliggøre den interne viden.

Finanstilsynet vurderer desuden, at Spenn ikke ville have været berettiget til at udsætte offentliggørelsen af den interne viden, jf. artikel 17, stk. 4, i markedsmisbrugsforordningen. En udsteder kan kun udsætte offentliggørelse af intern viden, hvis samtlige betingelser for udsættelse er opfyldt. Finanstilsynet vurderer, at den interne viden er væsentlig forskellig fra de oplysninger, Spenn tidligere har udmeldt om samme sag, og er i modstrid med markedets forventninger. Betingelsen om, at udsættelsen ikke antages at vildlede offentligheden, har derfor ikke været opfyldt. Allerede idet én af udsættelsesbetingelserne ikke har været opfyldt, ville Spenn ikke være berettiget til at udsætte offentliggørelse af den interne viden. Finanstilsynet har ikke taget stilling til opfyldelsen af de øvrige betingelser for udsættelse af offentliggørelse, da samtlige betingelser skal være opfyldt.

Finanstilsynet vurderer på denne baggrund, at Spenn overtræder pligten til at offentliggøre intern viden hurtigst muligt, jf. artikel 17, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen. Finanstilsynet bemærker, at Spenn offentliggjorde den interne viden i en selskabsmeddelelse den 19. januar 2024 som følge af, at selskabet fik udkast til påbud i høring.