Påbud til PKA om at fjerne urimelige begrænsninger for pensionsflytninger

Pensionsvirksomheder må ikke stille usaglige hindringer i vejen for at pensionskunder kan flytte deres hvilende arbejdsmarkedspensioner til andre selskaber. Pensionsvirksomheder kan kun stille krav i forbindelse med flytningen, som er i kundens interesse. Fire pensionskasser under PKA har fået påbud fra Finanstilsynet for at blokere for flytninger ved at opstille usaglige vilkår.

Finanstilsynet har undersøgt de vilkår, som fire pensionskasser under PKA binder deres kunder med. Flere kunder har klaget over, at selskabet afviste at overføre deres hvilende pensionsopsparing til en ny ordning i et andet selskab, som vel og mærke ikke var var en obligatorisk arbejdsmarkedspension.

Finanstilsynet har tidligere slået fast, at vilkår, der begrænser mulighederne for at flytte hvilende pensionsordninger, er i strid med reglerne om god skik. Det skete første gang med et påbud til Pension Danmark i 2021 og senere med en rapport i 2022.  Med de fire påbud understreger Finanstilsynet igen, at en kunde skal have en individuel og saglig begrundelse for sådanne vilkår, hvis pensionskasserne skal leve op til kravet om redelig og loyal adfærd overfor kunderne.

Påbud til Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale

Påbud til Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Påbud til Pensionskassen for Farmakonomer

Påbud til Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Læs også det tidligere påbud til Pension Danmark

Find rapporten Tilbageværende udfordringer med pensionsoverførsler mellem pensionsvirksomheder fra 2022.