Undersøgelse af finansielle virksomheders anvendelse af klageansvarlig og håndtering af klager

Finanstilsynet har undersøgt, om en række finansielle virksomheder efterlever reglerne i bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager herunder om virksomhederne har forretningsgange for klagesagshåndtering.

Finanstilsynet har undersøgt 15 udvalgte finansielle virksomheders brug af klageansvarlig og håndtering af klager. Formålet med undersøgelsen var at få klarlagt, om virksomhederne efterlever reglerne i bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager, som trådte i kraft den 1. juli 2016. Finanstilsynet vurderer, at de 15 undersøgte virksomheder generelt efterlever reglerne i bekendtgørelsen.

Læs hele undersøgelsen her: Undersøgelse af finansielle virksomheders anvendelse af klageansvarlig og håndtering af klager