Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor

Aflønningsreglerne er implementeret i Danmark i lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder. Som følge af den danske politiske aftale om forsvarlig aflønningspolitik i den finansielle sektor fra august 2010 gælder de danske aflønningsregler for samtlige finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder i Danmark.

Alle virksomheder omfattet af aflønningsreglerne har pr. 1. maj 2012 indberettet en række oplysninger om aflønning af virksomhedens bestyrelse, direktion og såkaldte ”væsentlige risikotagere” vedrørende aflønning optjent i indkomståret 2011 til Finanstilsynet.

Denne analyse opsummerer de aflønningstendenser og aflønningspraksisser, som Finanstilsynet på baggrund af de indberettede oplysninger har erfaret.