Rapport om investorbeskyttelse

Finanstilsynets undersøgelse af fire pengeinstitutters overholdelse af reglerne om investorbeskyttelse, best execution og præmiering

Finanstilsynet foretog i februar og marts 2009 fire temaundersøgelser af Spar Nord Bank A/S, Vestjysk Bank A/S, Nordea Bank Danmark A/S og Sydbank A/S. Undersøgelserne omhandlede: bankernes generelle håndtering af rådgivning om investering i værdipapirer, hvordan bankerne efterlever reglerne om best execution, herunder hvordan bankerne sikrer, at kunderne får den bedste udførelse af ordrer, og bankernes efterlevelse af præmieringsreglerne i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Læs hele undersøgelsen her (pdf)