Rapport om reglerne for god skik og erfaringerne med deres anvendelse i 2006

Finanstilsynet har i samarbejde med Forbrugerstyrelsen udarbejdet en rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006.

Rapporten indeholder en gennemgang af de regler, dom er udstedt på området i 2006. Det drejer sig ændringer i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder og informationsbekendtgørelsen for livsforsikringer, der følger op på anbefalingerne i rapporten "Målrettet information på det finansielle område", nye regler om en klageansvarlig, de nye regler om investorbeskyttelse, som gennemfører forbrugerbeskyttelsesreglerne i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MIFID) og en ny bekendtgørelse om pengeinstitutters prisoplysning.

Rapporten beskriver endvidere Finanstilsynets erfaringer med regelanvendelsen, herunder de 20 god skik- inspektioner, som Finanstilsynet gennemførte i 2006, og en række mere principielle afgørelser vedrørende god skik, som er truffet i 2006.