Den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område 2003

Indledning

Regeringens mål er, at Danmark skal være præget af vækst og velfærd med gode forhold for både virksomhederne og forbrugerne. Rammerne har regeringen lagt i sin vækststrategi "Vækst med vilje" fra 2001.

Som led i udmøntningen af vækststrategien har regeringen i januar 2003 taget initiativ til en gennemgribende fornyelse af forbrugerpolitikken i oplægget "Ny Forbrugerpolitik". Oplægget indeholdt ca. 50 initiativer på området.

Målet med fornyelsen af forbrugerpolitikken har været, at

  • styrke niveauet for forbrugerbeskyttelse i Danmark,
  • sikre forbrugere størst mulig valgfrihed, og
  • inddrage forbrugere og virksomheder i forbrugerpolitikken.

Regeringen har for at nå disse mål sat fokus på 6 områder:

  1. Forbrugerområdet skal organiseres mere effektivt
  2. Forbrugersikkerheden skal udbygges
  3. Forbrugerrådgivningen skal styrkes
  4. Forbrugernes fri valg skal understøttes
  5. Virksomhederne skal inddrages som medspillere, og
  6. Forbrugerreglerne skal forbedres

Flere af initiativerne vedrører bedre forbrugerforhold på det finansielle område; særligt indsatsområderne forbrugerrådgivning, frit valg, bedre forbrugerregler og inddragelse af virksomhederne.

Læs hele rapporten her (pdf)