Årlig udpegning af SIFI-institutter

Den årlige udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, på Færøerne og i Grønland har resulteret i genudpegning af de eksisterende SIFI’er. Herudover udpeges Saxo Bank A/S som SIFI for første gang.

Kontakt

Anders Fuglsig Larsen
+45 33 55 83 25
anfl@ftnet.dk

De danske SIFI-koncerner er herefter:

 • Danske Bank A/S
 • Nykredit Realkredit A/S
 • Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
 • Jyske Bank A/S
 • Sydbank A/S
 • Spar Nord Bank A/S
 • DLR Kredit A/S, A/S
 • Arbejdernes Landsbank
 • Saxo Bank A/S

De færøske SIFI-koncerner er:

 • P/F BankNordik
 • Betri Banki P/F

I Grønland er Grønlandsbanken fortsat udpeget som SIFI. 

Finanstilsynet udpeger en gang årligt systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, på Færøerne og i Grønland. 

Finanstilsynet beregner årligt de enkelte SIFI’ers systemiske vigtighed (systemiskhed), som benyttes til at fastsætte forhøjede kapitalkrav til SIFI’erne (SIFI-bufferkrav).

Se den samlede oversigt over de danske SIFI’er. 
Se den samlede oversigt over de færøske SIFI’er
Se den samlede oversigt over de grønlandske SIFI’er.