Historisk høj indtjening hos kreditinstitutterne

Første halvår af 2023 har været meget indbringende for de danske kreditinstitutter. Det samlede resultat før skat var næsten dobbelt så stort som året før, og det højeste siden finanskrisen.

Kontakt

Kontorchef

Niki Saabye
+4533558260
nis@ftnet.dk

Det er især kraftig fremgang i nettorenteindtægterne, der bidrager til den høje indtjening. Den forhøjede indlånsmarginal i kombination med store indlånsoverskud og har gavnet indtjeningen markant. Samtidig er kreditinstitutternes nedskrivninger aktuelt lave. 

Fortsat betydelige økonomiske risici

Kreditinstitutterne skal dog fortsat være opmærksomme på betydelig usikkerhed og risiko for et økonomisk tilbageslag. Effekterne af de seneste års historisk store rentestigninger, fortsat høj kerneinflation samt krig og geopolitiske spændinger bidrager til denne usikkerhed. Derfor er det hensigtsmæssigt, at kreditinstitutterne udnytter de gode tider til at styrke deres kapitalposition for at kunne modstå en situation med større nedskrivninger på deres kreditgivning. 

Om analysen

Markedsudviklingsartiklen for kreditinstitutter sammenfatter de konsoliderede regnskabs- og nøgletal for både penge- og realkreditinstitutter.
Kreditinstitutter dækker over pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Tidligere har Finanstilsynet udgivet én markedsudviklingsartikel for pengeinstitutter og én for realkreditinstitutter samt en samlet artikel for kreditinstitutter. Fra i år udgiver vi én samlet markedsudviklingsartikel.

Læs hele markedsudviklingsartiklen her.