Accept af cookies fra Finanstilsynet.dk

Finanstilsynet.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra Finanstilsynet.dk igen.

Accepter cookies Læs mere om cookies på Finanstilsynet.dk

Genveje

Virksomheder

Presse

Forbrugere

Vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed.

Læs mere

Vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed.

Læs mere

Governance

Krav til ledelsen og organisering af finansielle virksomheder

Læs mere

EMIR

Nye regler om OTC-derivativer, centrale modparter og transaktionsregistre

Læs mere

Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Tilsynsdiamanten fastlægger 5 pejlemærker, som realkreditinstitutter som udgangspunkt bør ligge inden for.

Læs mere

Strategi 2015

18 nye initiativer, som tilsynet med de finansielle virksomheder skal styre efter frem mod 2015.

Læs mere

Notat om aflønning i den finansielle sektor

Finanstilsynet har offentliggjort et notat om aflønning i den finansielle sektor. Notatet indeholder en række data om virksomhedernes brug af variabel aflønning, udpegning af væsentlige risikotagere og antallet af højtlønnede medarbejdere.

02.12.2014

Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynet har offentliggjort den endelige tilsynsdiamant for realkreditinstitutter. Flere af pejlemærkerne er blevet justeret på baggrund af den offentlige høring.

15.12.2014

Orienteringsbrev til kreditinstitutter m.fl. i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2014

Finanstilsynet har udarbejdet et orienteringsbrev til penge- og realkreditinstitutterne til brug for institutternes regnskabsaflæggelse for 2014.

Nyhedscenter

Undersøgelse af udlån til landbrug

En kreditgennemgang af udlån til landbrugskunder i en række udvalgte pengeinstitutter viser, at institutterne i flere tilfælde har anvendt for høj samlet værdiansættelse af landbrugsaktiver i forbindelse med nedskrivningsberegninger.

Tilmelding: Sæt først kryds ud for de nyhedsbreve, du gerne vil modtage. Indtast navn og e-mail.

Om os

Finanstilsynets virksomhed kan opdeles i tre hovedområder:

Tilsynsvirksomhed

Finanstilsynet fører tilsyn med de finansielle virksomheder. Tilsyn foregår dels ved fysisk inspektion og ud fra de indberetninger, som virksomhederne foretager til os.

Lovgivning

Finanstilsynet udarbejder regler på det finansielle område. Disse love, bekendtgørelser mv. udgør det juridiske grundlag for Finanstilsynets virksomhed. 

Information

Finanstilsynet har pligt til at offentliggøre visse informationer om tilsynsvirksomhed og lovgivning. Det er dog kun de oplysninger, som ikke er omfattet af en særlig tavshedspligt. Siden juli 2007 er der større åbenhed om f.eks. afgørelser.