Redegørelse om risikooplysning til Skjern Bank A/S

06-03-2024

Skjern Bank A/S har oplyst Finanstilsynet om en overskridelse af tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst.

 

Sammenfatning

Bankens udlån blev i perioden fra ultimo 4. kvartal 2022 til ultimo 4. kvartal 2023 forøget med 23,1 pct. Tilsynsdiamantens pejlemærke for årlig udlånsvækst er på maksimalt 20 pct.

Banken har redegjort for, at overskridelsen er sket som følge af et højt aktivitetsniveau bl.a. i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere. I 4. kvartal 2023 har banken haft ekstraordinært mange private ejendomshandler.

Høj udlånsvækst udgør en forøget risiko og stiller ekstraordinære krav til bankens kreditstyring, så kreditstandarderne ikke svækkes, og risici kontrolleres og styres på forsvarlig vis.

Finanstilsynet forventer, at pengeinstitutter har en løbende kreditstyring og intern budgetplanlægning, som sikrer tilstrækkelig afstand til pejlemærket i tilsynsdiamanten til, at overskridelser hindres.

Finanstilsynet har på baggrund af overskridelsen givet en risikooplysning til Skjern Bank om, at banken bør sikre en lavere udlånsvækst. Banken forventer, at udlånsvæksten falder væsentligt i 2024. Finanstilsynet vil følge udviklingen i udlånsvæksten.

 

 

Senest opdateret 06-03-2024