Redegørelse om risikooplysning til Lån & Spar Bank A/S

07-03-2024

Lån & Spar Bank A/S har oplyst Finanstilsynet om en overskridelse af tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst.

 

Udlånet blev i 2023 forøget med 23,1 pct. Tilsynsdiamantens pejlemærke for årlig udlånsvækst er på maksimalt 20 pct.

Banken oplyser, at baggrunden for overskridelsen er introduktion af en boligkredit (Friværdikonto) i Danmark og forbrugslån i Sverige.

Høj udlånsvækst udgør en forøget risiko og stiller ekstraordinære krav til bankens kreditstyring, så kreditstandarderne ikke svækkes, og at risici kontrolleres og styres på forsvarlig vis.

Det er Finanstilsynets forventning, at pengeinstitutter har en løbende kreditstyring og intern budgetlægning, som sikrer tilstrækkelig afstand til pejlemærket i tilsynsdiamanten, og dermed forhindrer overskridelser.

Finanstilsynet har på baggrund af overskridelsen givet en risikooplysning til Lån & Spar Bank A/S om, at banken bør sikre en lavere udlånsvækst. Banken forventer, at udlånsvæksten falder i 1. halvår 2024. Finanstilsynet vil følge udviklingen i udlånsvæksten.

 

Senest opdateret 07-03-2024