Påbud til EstatePartner A/S og EstatePartner Forvaltning ApS vedrørende ulovlig virksomhed

11-03-2024

Finanstilsynet vurderer, at EstatePartner A/S og/eller EstatePartner Forvaltning ApS udøver forvaltning af alternative investeringsfonde. EstatePartner A/S og/eller EstatePartner Forvaltning ApS har ikke tilladelse eller er registreret hos Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde, hvorfor Finanstilsynet påbyder EstatePartner A/S og EstatePartner Forvaltning ApS at lovliggøre forholdet.

Finanstilsynet har den 6. marts 2024 truffet afgørelse om, at EstatePartner A/S og/eller EstatePartner Forvaltning ApS udøver forvaltning af alternative investeringsfonde uden at have tilladelse eller at være registreret hos Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde, jf. § 11, stk. 1, og § 9, stk. 1, i lov om alternative investeringsfonde.

Finanstilsynet har derfor påbudt EstatePartner A/S og EstatePartner Forvaltning ApS at lovliggøre forholdet.

Finanstilsynets orientering om afgørelse sker i overensstemmelse med § 172, stk. 2, i lov om alternative investeringsfonde.

Opdatering den 13. marts 2024:

EstatePartner A/S og EstatePartner Forvaltning ApS har påklaget afgørelsen til Erhvervsankenævnet og har anmodet Finanstilsynet om at offentliggøre dette.

Senest opdateret 11-03-2024