Påbud til Sparekassen Sjælland-Fyn A/S vedrørende information til berørte kunder i gældsinddrivelsessag

08-05-2024

Finanstilsynet har i forbindelse med en undersøgelse af de største bankers gældsinddrivelse givet Sparekassen Sjælland-Fyn A/S et påbud om at ændre praksis hvis sparekassen konstaterer yderligere fejlkilder, så kunderne bliver informeret, når fejlene er konstateret, og ikke først når fejlen er rettet. Påbuddet er givet den 2. maj 2024.

Det er ikke foreneligt med god skik reglerne først at informere kunderne, efter gennemgangen af sagerne er afsluttet hos instituttet. Det slog Finanstilsynet fast med afgørelsen til Danske Bank af 21. september 2020. Finanstilsynet kan dog konstatere, at Sparekassen Sjælland-Fyn har haft praksis om ikke at informere kunderne, når sagerne er afsluttet.  

Læs hele afgørelsen

Senest opdateret 08-05-2024