Redegørelse om påtale til Selected Alternatives Management ApS for markedsføring af fonden Selected Alternatives A/S

06-05-2024

Selected Alternatives Management ApS (herefter ”selskabet”) forvalter fonden Selected alternatives A/S (herefter ”fonden”). Selskabet har markedsført fonden med annonce i Børsen den 27. juli 2023.

Der fremgik ingen henvisning i annoncen til det lovpligtige oplysningsdokument med central information (PRIIP-KID’et), hvilket er i strid med artikel 9 i PRIIP-forordningen[1].

Der fremgik af annoncen flere beskrivelser af fordele ved investering i fonden, men der fremgik ingen angivelser af fondens risici, hvilket ligeledes er i strid med artikel 9 i PRIIP-forordningen. Da det kun er fordelene fra PRIIP-KID’et, som angives i annoncen, mindsker det betydningen af oplysningerne i PRIIP-KID om de risici, som investorerne er eksponeret overfor.

Finanstilsynet påtaler derfor at Selected Alternatives Management ApS’ markedsføringsmeddelelse i Børsen den 27. juli 2023 der indeholdt specifikke oplysninger om fonden Selected Alternatives A/S indeholdt udsagn som mindsker betydningen af disse i fondens PRIIP-KID, og at den ikke indeholdt henvisning til PRIIP-KID.

[1] (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP’er)

 

 

Senest opdateret 06-05-2024