Redegørelse om inspektion i Faster Andelskasse (hvidvaskområdet)

01-05-2024

Finanstilsynet var i november 2023 på inspektion i Faster Andelskasse. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Andelskassen er et mindre pengeinstitut med hovedkontor i Astrup nord for Skjern. Det primære markedsområde er i Vestjylland, hvor andelskassen betjener privat- og erhvervskunder. Andelskassen har også en filial i København, hvor andelskassen primært betjener privatkunder, herunder kunder med tilknytning til det københavnske andelsboligmarked. Dette område blev tilknyttet i forbindelse med sammenlægning med Andelskassen OIKOS ultimo 2019.

Andelskassen tilbyder almindelige ind- og udlånsprodukter, herunder udlån til erhverv, opbevaring og forvaltning af værdipapirer samt finansiel leasing og formidling af forsikringsprodukter. Andelskassen har herudover fået en række kunder på baggrund af et samarbejde med organisationen Finklusiv, der forsøger at skabe finansiel inklusion i forhold til bankløse erhvervsdrivende.

På baggrund af andelskassens forretningsmodel vurderer Finanstilsynet, at andelskassen har en mellem-høj risiko for at blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering.

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til de tilsynsmæssige reaktioner.

Andelskassen har fået påbud om at revidere sine forretningsgange på hvidvaskområdet, herunder vedrørende kundeovervågning og kundekendskabsprocedurer.[1]

Det fremgik af Andelskassens kontrolrapport vedrørende hvidvask for 2022, at der for et betydeligt antal nyoprettede kunder manglede oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, hvilket blev bekræftet af den fremsendte stikprøve. Andelskassen har fået påbud om for både privat- og erhvervskunder at vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om forretningsforbindelsernes formål og tilsigtede beskaffenhed.[2]

Finanstilsynet kunne på baggrund af stikprøven konstatere, at andelskassen i betydeligt omfang ikke har gennemført skærpede kundekendskabsprocedurer for sine højrisikokunder. Andelskassen har på den baggrund fået påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer på kunder, hvor virksomheden vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.[3]

Andelskassen har fået påbud om, for alle kunder, at gennemføre den fornødne løbende ajourføring af virksomhedens oplysninger om kunderne.[4]

Andelskassen har endelig fået påbud om at foretage tilstrækkelige noteringer vedrørende resultaterne af undersøgelser af mistænkelige transaktioner.[5]

 

[1] Hvidvasklovens § 8, stk. 1

[2] Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4, jf. stk. 4

[3] Hvidvasklovens § 10, nr. 1, og § 11, stk. stk. 1, nr. 5, jf. § 11, stk. 4

[4] Hvidvasklovens § 17, stk. 1

[5] Hvidvasklovens § 25, stk. 3,

 

Senest opdateret 01-05-2024