Redegørelse om temaundersøgelse af håndtering af private banking kunder på hvidvaskområdet i Merkur Andelskasse

20-06-2024

Finanstilsynet gennemførte i 2022 og 2023 en undersøgelse af Merkur Andelskasses (andelskassen) håndtering af velhavende kunder på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående temaundersøgelse af området i en række pengeinstitutter. Finanstilsynet offentliggør et nyhedsbrev om temaundersøgelsens fokus og de overordnede observationer.

Sammenfatning

På baggrund af undersøgelsen i andelskassen har et område givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Andelskassens kundekendskab vedrørende højrisikokunder var utilstrækkeligt, idet der bl.a. manglende dokumentation for kundernes indkomstforhold. Derfor har andelskassen fået et påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor andelskassen har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme, herunder at indhente oplysninger om midlernes oprindelse.[1]

Mangelfulde kundekendskabsprocedure i relation til højrisikokunder kan erfaringsmæssigt indebære en risiko for, at en finansiel virksomhed kan blive misbrugt til hvidvask, uden at det opdages.

[1] Hvidvasklovens § 17, stk. 1.