Redegørelse om inspektion i Sydbank A/S (hvidvaskområdet)

11-01-2024

Finanstilsynet var i november 2023 på inspektion i Sydbank A/S (banken). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller vedrørende respondentbanker. Inspektionen omfattede også bankens kundekendskabsprocedurer og overvågning vedrørende bankens respondentbanker, herunder undersøgelser af alarmer og underretninger til Hvidvasksekretariatet. Inspektionen omfattede desuden bankens sanktionsovervågning af kunder.

 

Banken er et større dansk pengeinstitut med hovedsæde i Aabenraa og udpeget som SIFI-institut. Banken har 59 filialer i Danmark og har udenlandsk tilstedeværelse med tre filialer i Nordtyskland.

Banken driver flere typer af bankforretninger og udbyder et bredt udvalg af produkter fra simple indlånskonti til privatkunder til komplicerede finansielle produkter til investorer og full service bankløsninger til erhvervsdrivende i alle størrelser samt kapitalforvaltning og investering. Banken tilbyder desuden trade finance, private banking og correspondent banking.

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. Finanstilsynets vurdering er baseret på, at banken udbyder en række finansielle produkter, herunder corporate banking, trade finance, private banking, der alle er egnede til hvidvask, og at banken har en del korrespondentforbindelser. Sidstnævnte indebærer en særlig risiko givet den manglende transparens i forhold til transaktionerne, der gennemføres for ’kundens kunder’, og kompleksiteten i at gennemføre kundekendskab på respondentbanker.

Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner.

 

Senest opdateret 11-01-2024