Påbud til Nykredit Bank A/S vedrørende information til berørte kunder i gældsinddrivelsessag

16-01-2024

Finanstilsynet har i forbindelse med en undersøgelse af de største bankers gældsinddrivelse givet Nykredit Bank A/S et påbud om at ændre praksis hvis banken konstaterer yderligere fejlkilder, så kunderne bliver informeret, når fejlene er konstateret, og ikke først, når fejlen er rettet. Påbuddet er givet den 12. januar 2024.

Det er ikke foreneligt med god skik reglerne først at informere kunderne, efter gennemgangen af sagerne er afsluttet hos instituttet. Det slog Finanstilsynet fast med afgørelsen til Danske Bank af 21. september 2020, og Nykredit Bank blev gjort opmærksom herpå ved brev af 21. september 2020. Finanstilsynet kan dog konstatere, at Nykredit har haft en praksis om først at informere kunderne, når sagerne er afsluttet.

Læs påbuddet 

Senest opdateret 16-01-2024