Redegørelse om funktionsinspektion i Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S om markedsføring af investeringsprodukter og -services

30-01-2024

Finanstilsynet gennemførte i 2023 en funktionsinspektion i Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S (tidligere Nord.investements) med fokus på selskabets markedsføring af investeringsprodukter og -services.

 

Funktionsinspektionen indgik i en temainspektion, hvor også fire pengeinstitutters markedsføring af investeringsprodukter og -services blev undersøgt. Formålet med inspektionen var at undersøge, hvorvidt selskabet i tilstrækkelig grad sikrer, at markedsføringen af selskabet og dets produkter er retvisende og ikke vildledende.

Fondsmæglerselskaber med et væsentligt omfang af markedsføring skal have forretningsgange for udarbejdelse, udsendelse samt kontrol af markedsføring. Ved inspektionen konstaterede Finanstilsynet, at Norm Invest ikke har fyldestgørende forretningsgange på området. Dette øger risikoen for, at selskabets markedsføring ikke er i overensstemmelse med reglerne.

Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at uddybe dets forretningsgange for markedsføring med henblik på at sikre, at selskabets markedsføringsmeddelelser er reelle, klare og ikke vildledende.

Markedsføringsreglerne stiller en række konkrete krav til de oplysninger om investeringsprodukter og -service, som markedsføringsmaterialet skal eller kan indeholde. Dette er med til at sikre, at kunder og potentielle kunder kan træffe investeringsbeslutninger på et velinformeret grundlag.

Finanstilsynet konstaterede, at Norm Invests hjemmeside flere steder fremhæver fordele uden samtidigt at angive relevante risici. Selskabet oplyser således ikke kunderne tilstrækkeligt om, at der er en risiko for, at man kan tabe de penge, man investerer i finansielle produkter via selskabets investeringsservices. Selskabet foretager desuden en sammenligning med andre virksomheders omkostninger uden at angive tilstrækkelig dokumentation for sammenligningsgrundlaget. Endelig oplyser hjemmesiden om historisk og forventet afkast uden samtidigt at give de nødvendige advarsler om, at oplysningerne ikke er en pålidelig indikator for den fremtidige udvikling.

Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at rette op på disse forhold for at sikre, at oplysningerne i markedsføringsmateriale om selskabets investeringsservice er reelle, klare og ikke vildledende.

 

Senest opdateret 30-01-2024