Påtale for at overskride fristen for underretning om en ledende medarbejders transaktion

09-01-2024

Finanstilsynets afgørelse af 8. januar 2024 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 8. januar 2024 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give meddelelse til Finanstilsynet om transaktioner i oktober 2023.

Den ledende medarbejder købte aktier i udstederselskabet. Tærsklen på 20.000 EUR blev overskredet, hvormed transaktionerne var underretningspligtige.

 

Senest opdateret 09-01-2024