Redegørelse om undersøgelse af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S’ håndtering af EU-sanktioner, herunder sanktioner mod Rusland og Belarus

19-01-2024

Finanstilsynet igangsatte i maj 2023 en undersøgelse af Sparekassens Sjælland-Fyn A/S’ (sparekassen) håndtering af EU-sanktioner, herunder sanktioner mod Rusland og Belarus ved at indhente redegørelse og dertilhørende dokumentation fra sparekassen. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter, pensionskasser, betalingsinstitutter og fondsmæglerselskaber.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Sparekassens forrentningsmodel er at være et lokalt pengeinstitut for privatkunder, mellemstore virksomheder, offentlige institutioner, kulturinstitutioner og fritidsforeninger. Sparekassen begrænser sin forretningsmodel til basale og enkle produkter. 

Sparekassen har en række kunder, som har tilknytning til Rusland, ligesom sparekassen gennemførte et antal transaktioner til/fra Rusland og til/fra Belarus i H2 2022. 

Dette medfører efter Finanstilsynets vurdering, at sparekassen har en iboende risiko for, at sparekassens transaktioner på egne eller kunders vegne kan være i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.

Undersøgelsen har på det foreliggende grundlag ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

 

Senest opdateret 19-01-2024