Redegørelse om undersøgelse af Sparekassen Kronjyllands håndtering af EU-sanktioner, herunder sanktioner mod Rusland og Belarus

19-01-2024

Finanstilsynet igangsatte i maj 2023 en undersøgelse af Sparekassens Kronjyllands (sparekassen) håndtering af EU-sanktioner, herunder sanktioner mod Rusland og Belarus ved at indhente redegørelse fra sparekassen. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter, pensionskasser, betalingsinstitutter og fondsmæglerselskaber.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Sparekassen er et mellemstort pengeinstitut, hvis primære markedsområde er Øst- og Midtjylland. Sparekassen har fokus på private kunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder. 

Sparekassen har en række kunder, som har tilknytning til Rusland og Belarus, ligesom sparekassen gennemførte et antal transaktioner til/fra Rusland og til/fra Belarus i H2 2022. 

Dette medfører efter Finanstilsynets vurdering, at sparekassen har en iboende risiko for, at sparekassens transaktioner på egne eller kunders vegne kan være i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.

Undersøgelsen har på det foreliggende grundlag ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.


 

Senest opdateret 19-01-2024