Redegørelse om undersøgelse af Ringkjøbing Landbobanks’ håndtering af EU-sanktioner, herunder sanktioner mod Rusland og Belarus

19-01-2024

Finanstilsynet igangsatte i maj 2023 en undersøgelse af Ringkjøbing Landbobanks’ (bankens) håndtering af EU-sanktioner, herunder sanktioner mod Rusland og Belarus, ved at indhente en redegørelse fra banken. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter, pensionskasser, betalingsinstitutter og fondsmæglerselskaber.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Banken har hovedsæde i Ringkøbing og filialer over hele landet. Selvom banken er landsdækkende, bygger dens forretningsmodel på at være en lokalbank i Nordjylland og i Midt- og Vestjylland, samt at være bank for en række nicheområder i Danmark. Banken udbyder alle almindelige finansielle produkter til erhverv og privat, herunder indlån og udlån, finansiering af køretøjer og ejerboliger, forsikring, investeringsrådgivning, udenlandske betalinger og valuta samt leasing til erhverv. Ud over dette tilbyder banken også private banking.

Banken gennemførte en række transaktioner til og fra Rusland og Belarus i H2 2022. 

Dette medfører efter Finanstilsynets vurdering, at banken har en iboende risiko for, at bankens transaktioner på egne eller kunders vegne kan komme i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.

Undersøgelsen har på det foreliggende grundlag ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner. 

 

 

Senest opdateret 19-01-2024