Redegørelse om undersøgelse af Nets Danmark A/S’ håndtering af EU-sanktioner, herunder sanktioner mod Rusland og Belarus

19-01-2024

Finanstilsynet igangsatte i maj 2023 en undersøgelse af Nets Danmark A/S’ (virksomheden) håndtering af EU-sanktioner, herunder sanktioner mod Rusland og Belarus ved at indhente redegørelse og dertilhørende dokumentation fra virksomheden. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter, pensionskasser, betalingsinstitutter og fondsmæglerselskaber.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er en stor aktør inden for den danske betalingsstruktur. Virksomhedens forretningsområder består hovedsageligt af to områder, ”the Issuer” og ”eSecurity Services and Merchant Services”. ”Merchant Services” er hovedforretning og består af Nets’ erhvervsaktiviteter. 

Virksomheden har en række kunder, som har tilknytning til Rusland, ligesom virksomheden har gennemført et større antal transaktioner fra Rusland og Belarus i H2 2022. 

Dette medfører efter Finanstilsynets vurdering, at virksomheden har en iboende risiko for, at virksomhedens transaktioner på egne eller kunders vegne kan være i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.

Undersøgelsen har på det foreliggende grundlag ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

Senest opdateret 19-01-2024