Redegørelse om undersøgelse af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S’ håndtering af EU-sanktioner, herunder sanktioner mod Rusland og Belarus

19-01-2024

Finanstilsynet igangsatte i maj 2023 en undersøgelse af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S’ (virksomheden) håndtering af EU-sanktioner, herunder sanktioner mod Rusland og Belarus, ved at indhente en redegørelse fra virksomheden. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter, pensionskasser, betalingsinstitutter og fondsmæglerselskaber.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden yder kapitalforvaltningsprodukter og relaterede ydelser til professionelle investorer i Danmark og udlandet. Disse services udgør investeringsrådgivning, skønsmæssig porteføljepleje, valutatransaktioner samt modtagelse og formidling af ordrer for kunder. Virksomheden foretager langsigtede investeringer og investerer primært i aktier, obligationer, grønne obligationer og blandede produkter.

Virksomheden gennemførte en række transaktioner til og fra Rusland i H2 2022.

Dette medfører efter Finanstilsynets vurdering, at virksomheden på det foreliggende grundlag har en iboende risiko for, at virksomhedens transaktioner på egne eller kunders vegne kan komme i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.

Undersøgelsen har på det foreliggende grundlag ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

Senest opdateret 19-01-2024