Redegørelse om undersøgelse af Akademikerpension – Akademikernes Pensionskasses håndtering af EU-sanktioner, herunder sanktioner mod Rusland og Belarus

19-01-2024

Finanstilsynet igangsatte i maj 2023 en undersøgelse af Akademikerpension – Akademikernes Pensionskasses (pensionskassen) håndtering af EU-sanktioner, herunder sanktioner mod Rusland og Belarus ved at indhente en redegørelse fra pensionskassen. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter, pensionskasser, betalingsinstitutter og fondsmæglerselskaber.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Pensionskassen er en medlemsejet pensionskasse for 150.000 akademikere, hvor ejere og medlemmer er de samme. 

Pensionskassen har en række kunder, som har tilknytning til Rusland, ligesom pensionskassen har gennemført et antal transaktioner til/fra Rusland i H2 2022. 

Dette medfører efter Finanstilsynets vurdering, at pensionskassen har en iboende risiko for, at pensionskassens transaktioner på egne eller kunders vegne kan være i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.

Undersøgelsen har på det foreliggende grundlag ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

 

Senest opdateret 19-01-2024