Redegørelse om inspektion i Tavex A/S (hvidvaskområdet)

28-02-2024

Finanstilsynet var i oktober 2023 på inspektion i Tavex A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskab og overvågning af kunder samt virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Tavex A/S er et dansk selskab, der har tilladelse som udbyder af valutavekslingsvirksomhed i henhold til § 41 i hvidvaskloven og er desuden registreret som agent for pengeoverførselsvirksomhederne MoneyGram International Limited og Tavexwise AS. Virksomheden indgår i koncernen Tavex Group med moderselskabet, Tavid AS, der er hjemmehørende i Estland, og søsterselskaber i ti andre europæiske lande. Virksomhedens formål er ud over at forestå valutaveksling og pengeoverførsler også at købe og sælge guld og sølv.

Virksomheden betjener både private og erhvervskunder og både lejligheds-- og tilbagevendende kunder (i både valutavekslings- og pengeoverførselsvirksomheden).  Transaktioner foretages primært i virksomhedens vekselkontor på Københavns Hovedbanegård, men valuta kan bestilles via virksomhedens hjemmeside til afhentning i butikken. Virksomheden modtager både kontante midler og kortbetaling.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at pengeoverførsels- og valutavekslingsvirksomhed i Hvidvasksekretariatets nationale risikovurdering for hvidvask anføres som områder med hhv. betydelig og høj risiko for at blive misbrugt til hvidvask, og at PET i sin nationale risikovurdering for terrorfinansiering angiver, at de to virksomhedsområder har høj sandsynlighed for misbrug. Finanstilsynet gennemførte hvidvaskinspektioner i virksomheden i både 2018 og i 2021.

Inspektionen har givet anledning til, Finanstilsynet har givet virksomheden en risikooplysning.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens tærskler for sondringen mellem enkeltstående transaktioner (lejlighedskunder) og faste forretningsforbindelser er så høje, at det indebærer en risiko for, at virksomheden ikke gennemfører kundekendskabsprocedurer i situationer, hvor det kunne være nødvendigt, og at virksomheden dermed risikerer ikke at have tilstrækkeligt kundekendskab til at kunne forebygge, at virksomheden bliver brugt til hvidvask eller terrorfinansiering1.

 

[1] Hvidvaskloven § 10

 

 

Senest opdateret 28-02-2024