Redegørelse om påtale og påbud til PKA+Pension Forsikringsselskab A/S om særskilt forvaltning af livsforsikringsvirksomhed og syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed

21-02-2024

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med PKA+Pension Forsikringsselskab A/S (selskabet) konstateret, at selskabet ikke har overholdt en række krav i bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed (SUL-bekendtgørelsen). Finanstilsynet har givet selskabet en påtale og to påbud i den forbindelse.

Finanstilsynet blev i april 2023 af selskabet gjort opmærksom på, at selskabet havde overført basiskapitalelementer fra livsforsikringsvirksomheden til syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden (SUL-virksomheden), idet selskabets basiskapitalgrundlag for SUL-virksomheden pr. ultimo 2022 ikke kunne dække det teoretiske minimumskapitalkrav for dette forretningsområde. Finanstilsynet vurderede, at selskabet ikke kunne benytte den overførte basiskapital til at dække minimumskapitalkravet i SUL-virksomheden, idet selskabet ikke havde indhentet Finanstilsynets godkendelse til overførslen. Finanstilsynet har på den baggrund givet selskabet påbud om at lade dets teoretiske minimumskapitalkrav i SUL-virksomheden dække udelukkende af basiskapitalelementer fra samme virksomhedsområde, jf. § 4, stk. 3.

Finanstilsynet har i den forbindelse givet selskabet en påtale for ikke at have forelagt Finanstilsynet en finansieringsplan senest 1 måned efter, at selskabets basiskapitalgrundlag i SUL-virksomheden blev konstateret utilstrækkeligt til at dække selskabets teoretiske minimumskapitalkrav jf. SUL-bekendtgørelsens § 7, stk. 1. Selskabet har efterfølgende indsendt en finansieringsplan, som Finanstilsynet har godkendt. 

Finanstilsynet vurderer, at selskabet ikke i tilstrækkelig grad har sikret særskilt forvaltning mellem selskabets livsforsikringsvirksomhed og SUL-virksomhed og har påbudt selskabet at etablere procedurer, der kan sikre overholdelse af kravet om særskilt forvaltning jf. § 3, stk. 1 og 2.

 

Senest opdateret 21-02-2024