Redegørelse om undersøgelse af Lægernes Pensions risikovurdering på hvidvaskområdet

09-04-2024

Finanstilsynet foretog i fjerde kvartal 2023 en undersøgelse af Lægernes Pensions risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af området i en række pensionsselskaber.

Lægernes Pension er en pensionskasse for læger og lægestuderende. Virksomheden udbyder som primært produkt den regulativfastsatte pensionsordning, som indeholder alderspension, dækning ved tab af erhvervsevnen som læge, pension eller sumudbetaling ved død, børnepension og dækning ved kritisk sygdom. 

Finanstilsynet vurderer, at Lægernes Pensions iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav vurderet i forhold til gennemsnittet af livsforsikrings- og pensionsselskaber i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomhedens kunder hovedsageligt er kunder i Danmark. 

Den gennemførte undersøgelse har ikke givet anledning til bemærkninger.

Senest opdateret 09-04-2024