Redegørelse om inspektion i Nellemann Leasing A/S (hvidvaskområdet)

10-09-2019

Finanstilsynet var i april 2019 på inspektion i Nellemann Leasing A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er registreret efter § 48, stk. 1, i hvidvaskloven, idet virksomheden erhvervsmæssigt udbyder finansiel leasing. 

Virksomheden tilbyder forskellige finansielle leasingprodukter til privat- og erhvervskunder, herunder flexleasing, privatleasing, erhvervsleasing, split-leasing og sæsonleasing. Virksomheden er en del af Nellemann-koncernen. Virksomheden betjener kun kunder bosiddende i Danmark og modtager ikke kontantbetalinger. 

 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at leasingvirksomhed generelt anses for at have en øget iboende risiko for at blive udnyttet til terrorfinansiering. Omvendt tager virksomheden ikke imod kontantbetalinger, ligesom virksomhedens kunder primært består af kunder bosat i Danmark, som er fysisk til stede hos virksomheden ved etableringen af kundeforholdet.

 

På baggrund af inspektionen er der nogle områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

Virksomheden får påbud om at udføre interne kontroller af, om virksomheden overholder hvidvasklovens krav.

 

Virksomheden får en påtale for ikke formelt at have udpeget en hvidvaskansvarlig før april 2019.

 

Endelig får virksomheden en påtale for ikke at have undersøgt, om virksomhedens kunder står opført i EU-forordninger, der indeholder finansielle sanktioner, før marts 2019.

 

Senest opdateret 10-09-2019