Redegørelse om inspektion i DLR Kredit A/S

17-09-2019

Finanstilsynet var i december 2018 på inspektion i DLR Kredit A/S (DLR). Inspektionen omfattede store lån.

 

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet 35 af DLR`s største udlån, herunder instituttets 10 største nybevillinger. Inspektionen omfattede endvidere en gennemgang af bl.a. kreditpolitikker, kreditinstrukser og forretningsgange, politikker og ledelsesrapporteringer knyttet til kreditområdet.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet fandt, at omfanget af store lån med objektiv indikation for kreditforringelse var faldet siden seneste undersøgelse af temaet. Det er dog fortsat på et højt niveau, ikke mindst i lyset af konjunkturbilledet.

Det er Finanstilsynets vurdering, at DLR’s vurdering og rating af større kreditsager overvejende er retvisende. Finanstilsynet fandt dog to tilfælde, hvor ratingen var for høj.

DLR skal sikre, at det for alle kundegrupper bliver vurderet, om der er behov for et ledelsesmæssigt tillæg til instituttets nedskrivninger. DLR fik et påbud herom.

Flere af instituttets større nye udlån var forhåndslån til ejendomme under opførelse med henblik på udlejning. Det er Finanstilsynets opfattelse, at udlån til udlejningsejendomme under opførelse er kendetegnet ved en forhøjet risiko, ikke mindst i det nuværende marked.

DLR havde for 3. kvartal 2019 opgjort sit solvensbehov til 9,1 pct. Den faktiske solvens udgjorde 16,5 pct., som foruden solvensbehovet skulle dække bufferkrav på i alt 4,0 pct. Finanstilsynet havde ikke bemærkninger til solvensbehovet.

 

 

Senest opdateret 17-09-2019