Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (bevillinger af finske erhvervsudlån)

26-09-2019

Finanstilsynet var i juni 2019 på inspektion i Danske Banks finske filial. Formålet med inspektionen var primært at vurdere bankens risikovillighed og praksis ved bevilling af udlån til nye eller eksisterende erhvervskunder i Finland. Det omfattede blandt andet udlån til opførelse, udvikling og udlejning af fast ejendom. Formålet var også at vurdere, om bankens risikoanalyser ved bevilling af udlån er forsvarlige og afspejler bankens kreditpolitik.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik 60 bevillinger af udlån, som banken havde behandlet i perioden efter 30. juni 2018.

Finanstilsynet vurderer, at bankens risikovillighed ved erhvervsudlån i Finland er på niveau med andre banker i landet og med sammenlignelige enheder i banken.

Undersøgelsen gav anledning til påbud om, at bankens opgørelse af udlån til en kunde eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder omfatter alle lån til kunden eller gruppen af indbyrdes forbundne kunder. Det gælder både for kunder, der knyttet sammen ved kontrol, og kunder, hvor banken skal identificere indbyrdes økonomisk afhængighed.

Bankens risikoanalyse kan på enkelte punkter forbedres. Det bidrager væsentligt til at belyse risikoen, hvis banken analyserer en kundes likviditet på baggrund af hårde, men ikke urealistiske scenarier. Stresstests bør gennemføres inden væsentlige udvidelser og regelmæssigt som et led i kreditstyringen.

Selvom Finland ikke har haft så store udsving i ejendomspriser som andre nordiske lande, handles fast ejendom i større omfang og til markant højere værdier end før. Banken er aktiv inden for ejendomsfinansiering primært i udvalgte større byer. Der har hidtil været stor efterspørgsel, men der ses nu en afmatning i salget af nye lejligheder. Finanstilsynet gjorde banken opmærksom på ikke at undervurdere risikoen, navnlig ikke for udlån til entreprenører med stor balancevækst og stor stigning i den rentebærende gæld.

 

Senest opdateret 26-09-2019