Påtaler til aktionærer i Totalbanken A/S for manglende meddelelse om tilbudspligt og manglede flagning samt dispensation fra tilbudspligt

30-10-2019

Finanstilsynets afgørelser af 29. oktober 2019. Sagerne har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Finanstilsynet vurderer, at følgende aktionærer (Aktionærerne) har handlet i forståelse med hinanden:

 • 2bak ApS
 • Dansk OTC Invest A/S
 • DanWork ApS
 • Evostate Ejendomme ApS
 • Heine Delbing
 • Jesper Bak
 • Lisbeth Bak
 • Marble Road Group ApS
 • Network Capital Group Holding A/S
 • Olalde Holding ApS
 • Storegade ApS

Finanstilsynet har den 29. oktober 2019 overfor Aktionærerne påtalt, at Aktionærerne ikke senest den 21. februar 2019 meddelte, at de fra denne dag havde pligt til at fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud til aktionærerne i Totalbanken A/S, jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud.

Finanstilsynet har også påtalt, at Aktionærerne ikke senest den 27. februar 2019 meddelte deres besiddelse af aktier, jf. § 41, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder.

Finanstilsynet har samtidig dispenseret fra Aktionærernes pligt til at fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud i medfør af § 45 i lov om kapitalmarkeder, jf. § 46, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder. Finanstilsynet vurderer, at det udgør et særligt forhold, at Aktionærerne har fået frataget stemmerettighederne over deres aktier i Totalbanken A/S pr. 2. april 2019.

Dispensationen er betinget af, at Aktionærerne, en del af Aktionærerne eller personer, der handler i forståelse med Aktionærerne, ikke har råderet over stemmerne tilknyttet aktier i Totalbanken A/S. Opnår Aktionærerne eller en del af Aktionærerne stemmerettigheder over aktier i Totalbanken A/S på et tidspunkt, hvor Aktionærerne og personer, der handler i forståelse med Aktionærerne, tilsammen har mindre end en tredjedel af stemmerettighederne i Totalbanken A/S, vil dispensationen fra tilbudspligten fortsat gælde.

Læs afgørelserne her:

 

Senest opdateret 30-10-2019