Redegørelse om risikooplysning til Stadil Sparekasse

22-10-2019

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Stadil Sparekasse konstateret, at sparekassen pr. ultimo juni 2019 overskrider tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst.

 

Sammenfatning

Udlånet blev i perioden fra ultimo 2. kvartal 2018 til ultimo 2. kvartal 2019 forøget med 24,8 pct. Tilsynsdiamantens pejlemærke for årlig udlånsvækst er på maksimalt 20 pct.

Stadil Sparekasse har oplyst, at den høje udlånsvækst kan henføres til, at to udlån ikke som forventet blev afviklet inden periodens udgang, samt at en byggekredit ikke blev erstattet af et realkreditlån som følge af forsinkelse af byggeriet. 

Høj udlånsvækst udgør en forøget risiko og stiller ekstraordinære krav til pengeinstituttets kreditstyring. Høj udlånsvækst kræver, at organisationen tilpasses, så kreditstandarderne ikke svækkes, og risici kontrolleres og styres på forsvarlig vis.

Det er endvidere Finanstilsynets forventning, at pengeinstitutterne har en løbende kreditstyring og intern budgetlægning, som sikrer tilstrækkelig afstand til pejlemærket i tilsynsdiamanten til, at overskridelser hindres.

Finanstilsynet har på baggrund af overskridelsen givet en risikooplysning til Stadil Sparekasse om, at sparekassen bør sikre en lavere udlånsvækst.
 
Sparekassen har oplyst, at den ved udgangen af året forventer en vækst, der ligger under tilsynsdiamantens grænse. Finanstilsynet vil følge udviklingen i udlånsvæksten tæt.

 

 

Senest opdateret 22-10-2019