Fastsættelse af solvenskrav og påbud om dispositionsbegrænsende foranstaltninger for Østervrå Andelskasse

29-10-2019

Afgørelse om solvenskrav i henhold til § 225, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed til Østervrå Andelskassen truffet den 29. oktober 2019.

Finanstilsynet har i forbindelse med en inspektion i Østervrå Andelskasse konstateret brud med solvensbehovet for andelskassen. Bruddet kommer som konsekvens af store mernedskrivninger på andelskassens store eksponeringer og manglende hensættelser relateret til supplerende sikkerhed stillet for nødlidende udlån.

 

Den kapitalmæssige konsekvens af de på inspektionen fundne nedskrivninger er reduceret som følge af en ny supplerende sikkerhed i form af en sikringskonto på 3.725 t.kr., der er stillet til sikkerhed for konkrete eksponeringer.

 

Andelskassens kapitalgrundlag er herefter umiddelbart skønnet til 13.776 t.kr. pr. 25. oktober 2019, et fald på 5.365 t.kr. i forhold til andelskassens opgørelse pr. 31. august 2019. Andelskassens solvensbehov er opgjort til 16.650 t.kr., svarende til 18,7 pct. af de risikovægtede eksponeringer.

 

Finanstilsynet skal dermed i medfør af § 124, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed fastsætte et solvenskrav på 18,7 pct. svarende til det opgjorte tilstrækkelige kapitalgrundlagskrav i pct. af den samlede risikovægtede eksponering.

 

Finanstilsynet påbyder i medfør af § 225, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed andelskassen at foretage de nødvendige foranstaltninger for at overholde forannævnte solvenskrav.

 

Samtidig påbyder Finanstilsynet andelskassen at indsende en genoprettelsesplan senest den 11. november 2019, samt påbud der begrænser udbetaling af udbytte og udlånsvækst.

Læs hele afgørelsen her.

Senest opdateret 29-10-2019